Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 19ου ΑΙΩΝΑ

NIELS HENRI ABEL   (1802-1829) ,ΝΟΡΒΗΓΟΣ

ETIENNE BOBILLIER   (1798-1840) ,ΓΑΛΛΟΣ

JANOS BOLYAI  (1802-1860) ,ΟΥΓΓΡΟΣ

BERNARD BOLZANO   (1781-1848) ,ΓΕΡΜΑΝΟΣ

GEORGE  BOOLE (1815-1864),AΓΓΛΟΣ

HENRI BROCARD (1845-1922),ΓΑΛΛΟΣ

GEORG CANTOR (1845-1918),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

MICHEL CHARLES (1793-1880),ΓΑΛΛΟΣ


PAFNUTY CHEBYSHEV (1821-1894),ΡΩΣΣΟΣ

AUGUSTUS DE MORGAN (1806-1871),ΑΓΓΛΟΣ

RICHARD DEDEKIN (1831-1916),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

DIRICHLET (1805-1859),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

GOTTLOB FREGE (1848-1925),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

EVARISTE GALOIS (1811-1832),ΓΑΛΛΟΣ

JOSEPH DIAZ GERGONNE (1771-1859),ΓΑΛΛΟΣ

JACOBI (1804-1851),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

HAMILTON  (1805-1865),ΙΡΛΑΝΔΟΣ

WEIRSTRASS (1815-1897),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

HERMITE (1822-1901),ΓΑΛΛΟΣ

KRONECKER (1823-1891),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

RIEMANN (1826-1866),ΓΕΡΜΑΝΟΣ

POINCARE(1854-1912),ΓΑΛΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου