Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Βούλγαρις, Εὐγένιος, Τῶν Μαθηματικῶν Στοιχείων αἱ πραγματεῖαι αἱ ἀρχοειδέσταται, Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ, 1767

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου