Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την έννοια της συνάρτησης


Αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο των Μαθηματικών διοργανώνεται τον Νοέμβριο -Δεκέμβριο του 2014 στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ03 Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ανδρέα Πούλο και τον διδάκτορα - μαθηματικό Ευθύμιο Ιωαννίδη καθηγητή του 2ου Π.Π. Λυκείου Θεσσαλονίκης με την έγκριση του Ε.Π.Ε.Σ του 2ου Π.Π. Λυκείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορά εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ΠΕ03 των Γυμνασίων και Λυκείων. Η συμμετοχή γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση andremat@otenet.gr και κοινοποίηση στη διεύθυνση eythion9@sch.gr. Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα κοινοποιηθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες με πλήρη παρουσία. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εάν ο αριθμός των συναδέλφων ξεπεράσει τον αριθμό 20, τότε ίσως ακολουθήσει και 2ος κύκλος του ίδιου σεμιναρίου


Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 18:00-20:30)
1η ώρα: Ιστορική επισκόπηση της έννοιας της συνάρτησης.
2η ώρα: Ο ρόλος του Bertrand Bolzano στην ανάπτυξη της έννοιας της συνάρτησης 
               και η σημασία του ομώνυμου θεωρήματος.
3η ώρα: Η έννοια της ισότητας και τα διδακτικά εμπόδια που σχετίζονται με αυτήν.
               Εξισώσεις ή συναρτήσεις;
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 18:00-20:30)
1η ώρα: Διδακτική μεταφορά της έννοιας της συνάρτησης στην Μέση Εκπαίδευση.
2η ώρα: Ο ρόλος της συνάρτησης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου.
3η ώρα: Ο ρόλος της συνάρτησης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Λυκείου
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 18:00-20:30)
1η ώρα: Μία πολλαπλή θεώρηση του κανόνα του De LHospital,
              ως παραδείγματος για την εμβάθυνση σε ένα θέμα που αφορά τη           
              διδασκαλία των ορίων συναρτήσεων.
2η ώρα: Η διδακτική αξιοποίηση των αντιπαραδειγμάτων για τη διδασκαλία
                 των συναρτήσεων.
3η ώρα: Η διδακτική αξιοποίηση των αντιπαραδειγμάτων για τη διδασκαλία
                 του Θ.Μ.Τ.
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014 (ώρες 18:00-20:30)
1η ώρα: Η διδασκαλία της συνάρτησης και η χρήση των Τ.Π.Ε.- Εργαστήριο.
2η ώρα: Η διδασκαλία της συνάρτησης και η χρήση των Τ.Π.Ε.- Εργαστήριο.
3η ώρα: Η διδασκαλία της συνάρτησης και η χρήση των Τ.Π.Ε.- Εργαστήριο
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου