Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Το σκάκι μπαίνει στο σχολείο


  Σύμφωνα με τη με αριθμ 55/15-09-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το Υπουργείο Παιδείας κάνει γνωστό ότι η Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης έχει λάβει έγκριση για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος της εκμάθησης σκακιού σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, κατόπιν δωρεάς του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από το Ίδρυμα ¨Σταύρος Νιάρχος¨, σε όσα σχολεία ανά την Ελλάδα επιθυμούν οι δάσκαλοι να κάνουν μαθήματα σκακιού.

Για το σκοπό αυτό αναφέρεται η δυνατότητα χορήγησης του εγκεκριμένου, από την ανωτέρω πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εκπαιδευτικού υλικού (3 βιβλία μαθητών, 1 βιβλίο δασκάλου) δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.

Στα Δημοτικά Σχολεία έχει εισαχθεί το σκάκι στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και για τις τάξεις Α,Β,Γ και Δ και για 1 ώρα την εβδομάδα σε τρίμηνους κύκλους με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, με έμφαση στη μορφωτική πολιτιστική και κοινωνική αξία του σκακιού, στην προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

Το άλλο πλαίσιο εφαρμογής αφορά τους Ομίλους Αριστείας (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία) και τα προγράμματα της προαιρετικής ζώνης – Ολοήμερο Πρόγραμμα (ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Στις δυο παραπάνω περιπτώσεις η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και αφορά στη διερεύνηση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων τους.

Τέλος επισημαίνεται ότι η δράση δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση είτε του σχολείου είτε των γονέων και κατ’ επέκταση των μαθητών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου