Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Παράξενοι Αριθμοί


 


Οι αριθμοί μπορούν να κρύβουν αρκετές διασκεδαστικές ιδιότητες που θα σας καταπλήξουν! 
Σας παρουσιάζουμε δέκα μαθηματικά κολπάκια για να εντυπωσιάσετε την παρέα σας...


1) Αν πολλαπλασιάσεις 1089x9 σου δίνει 9801. Είναι ο ίδιος αριθμός με τα ψηφία του στην αντίστροφη σειρά. Το ίδιο γίνεται και με τους αριθμούς 10989, 109989, 1099989 ...

2) 19 = 1 x 9 + 1 + 9 και 29 = 2 x 9 + 2 + 9. Δουλεύει και με τους 39, 49, 59, 69, 79, 89 και 99.

3) Το 153, 370, 371 και 407 είναι αριθμοί που μπορούν να προκύψουν από το άθροισμα των κύβων των ψηφίων τους. δηλ: 153=1^3+5^3+3^3


4) Αν πολλαπλασιάσεις το 21978x4 τότε ο αριθμός γυρνάει ανάποδα! (87912)

5) Το 13^2=169 και αν το αντιστρέψουμε 31^2=961.
Το ίδιο γίνεται και με το 12 γιατί 12^2 = 144 and 21^2 =441

6) 1/1089 = 0·00091827364554637281... Του οποίου τα ψηφία είναι τα πολλαπλάσια του 9 (9,18,27,36,45...)

7) Για να πολαπλασιάσεις το 10,112,359,550,561,797,752,808,988,764,044,943,820,224,719 με το 9 αρκεί να μεταφέρεις το τελευταίο ψηφίο του (9) στην αρχή. Είναι ο μοναδικός αριθμός που έχει αυτή την ιδιότητα!

8) 1x9 +2 = 11 , 12x9 +3 = 111 , 123x9+4 = 1111 ...!

9) Το 1729 είναι ο μικρότερος αριθμός ο ποίος μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα δυο κύβων με δυο διαφορετικούς τρόπους... δηλ.: 1729= 9^3+ 10^3 ή 1^3+ 12^3.

10) 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321 !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου