Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της( Εν.Ε.Δι.Μ.)στη Θεσσαλονίκη
Θέμα συνεδρίου

Το θέμα αφορά το συνεχές ανάμεσα στα χαρισματικά και τα παιδιά που έχουν προβλήματα με τα Μαθηματικά, μέσα από επιστημολογικές, κοινωνικο-πολιτισμικές, ψυχολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:
  • 1ος άξονας: Δημιουργικότητα στη Μαθηματική Εκπαίδευση
  • 2ος άξονας: Ίσες ευκαιρίες στη Μαθηματική Εκπαίδευση
  • 3ος άξονας: Επαγγελματική ανάπτυξη ‘δημιουργικών’ εκπαιδευτικών
  • 4ος άξονας: Πολυμορφία στη μαθηματική εκπαίδευση: κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις
  • 5ος άξονας: Ερευνητικές ή θεωρητικές εργασίες στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών που δεν εντάσσονται στους παραπάνω άξονες
http://enedim6.web.auth.gr/#thema"


0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου