Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Επειδή όλα είναι Μαθηματικά.Καλή Χρονιά!!Ο αριθμός 2016
Παραγοντοποιείται ως: 2016=25•32•7
Διαιρείται από τριάντα έξι αριθμούς: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 48, 56, 63, 72, 84, 96, 112, 126, 144, 168, 224, 252, 288, 336, 504, 672, 1008, 2016
Βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αριθμών 2011 και 2017
Παριστάνεται στο δυαδικό σύστημα ως: 11111100000

Είναι ο 63ος τριγωνικός αριθμός: \left( \begin{array}{c} 63+1 \\ 2 \end{array} \right)= \frac{63 \cdot 64}{2} = 1 + 2 + 3 + \cdots + 63

Γράφεται ως 2^{11} - 32 = 2016
Το 2016 εμφανίζεται 14 φορές στα πρώτα 100.000 ψηφία του π,
ενώ ο 2016στος πρώτος αριθμός είναι ο 17519.

κι άλλες ενδιαφέρουσες «ιδιότητες» του αριθμού 2016, όπως:
\sqrt{1^{3}+2^{3}+3^{3}+ \cdots + 63^{3}}= 2016
και

9^{3}+8^{3}+7^{3}+6^{3}+5^{3}+4^{3}+3^{3}= 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου