Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Επιμορφωτικό σεμινάριο για Μαθηματικούς στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Με την έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς ΠΕ03
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30
Επιμορφωτές: Δρ. Πούλος Ανδρέας, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δρ. Ιωαννίδης Ευθύμιος, καθηγητής ΠΕ03 του 2ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης 


1η ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (5ώρες) ΔΕΥΤΕΡΑ 08/02/2016- Ώρες:15.30– 19.30
1η ώρα: Για την έννοια του μαθηματικού προβλήματος σε σχέση με το Α.Π.Σ. και τη ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση. Η έννοια του ανοικτού προβλήματος.
2η ώρα: Επίδειξη ημιανοικτών προβλημάτων, διαδικασίες προσέγγισης
3η ώρα: Ταξινόμηση των μαθηματικών προβλημάτων
4η ώρα: Εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων
5η ώρα: Εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων


2η ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (5ώρες) ΠΕΜΠΤΗ 18/02/2016 - Ώρες:15.30-19.30
1η ώρα: Το έργο των G. Polya και A. Schoenfeld για την επίλυση προβλημάτων
2η ώρα: Εφαρμογή των βημάτων του G. Polya στην επίλυση προβλημάτων
3η ώρα: «Προκλητικά» μαθηματικά προβλήματα - challenging problems. Η διεθνής εμπειρία
4η ώρα: Εργαστήριο επίλυσης «προκλητικών» προβλημάτων
5η ώρα: Εργαστήριο επίλυσης «προκλητικών» προβλημάτων

3η ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (5ώρες) ΔΕΥΤΕΡΑ 22/02/2016- Ώρες:15.30–19.30
1η ώρα: Θεωρητικά στοιχεία για την έννοια «μοντελοποίηση» προβλήματος
2η ώρα: Εφαρμογή της μοντελοποίησης στη διδακτική πράξη
3η ώρα: Η έννοια της κατασκευής μαθηματικών προβλημάτων, problem posing
4η ώρα: Εργαστήριο για την κατασκευή και επίλυση προβλημάτων
5η ώρα: Εργαστήριο για την κατασκευή και επίλυση προβλημάτων

4η ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (5ώρες) ΠΕΜΠΤΗ 25/02/2016- Ώρες:15.30–19.30
1η ώρα: Επίλυση προβλημάτων. «Γεωμετρία σε κίνηση»
2η ώρα: Επίλυση προβλήματος με διαφορετικές τεχνικές
3η ώρα: Χρήση Τ.Π.Ε. στην επίλυση προβλήματος
4η ώρα: Εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων
5η ώρα: Εργαστήριο επίλυσης προβλημάτωνΥλοποίηση και συντονισμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων:
Δρ. Δημήτρης Μ. Μυλωνάς, Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων και Υποδιευθυντής στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν τη  φόρμα συμμετοχής, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://goo.gl/forms/fYLN089OJY
                    
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να συμπληρώνονται online έως και 23 Ιανουαρίου 2016. Με το πέρας της 23ης Ιανουαρίου οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Ο κάθε εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και δύο (2) προτιμήσεις. Αν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, που είναι για κάθε πρόγραμμα 30 άτομα, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

H συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών στα προγράμματα είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ενώ η κάθε μετακίνηση θα γίνει με ευθύνη των ιδίων των συμμετεχόντων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου