Σε άρθρο που είναι δημοσιευμένο στον economist.com (το πλήρες άρθρο εδώ)   και αναφέρεται στη διδασκαλία και την αξίας των μαθηματικών μεταξύ άλλων γράφει:
  • Οι κυβερνήσεις εντυπωσιάστηκαν από τα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα  ότι η καλύτερη διδασκαλία των μαθηματικών αυξάνει το ΑΕΠ των χωρών.
  • Η κυβέρνηση της Εσθονίας έχει αναθέσει σε ειδικούς να μελετήσουν και να προτείνουν λύσεις για  τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών  για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.