Στο πλαίσιο της έρευνάς  στη θεωρία αριθμών,  με την υπολογιστική βοήθεια του P. Deloche – υπολογιστής με 32 πυρήνες αποδείχθηκε ότι ο αριθμός Lehmer – Ramanujan τ (6731018) είναι πρώτος αριθμός με 15.834 ψηφία. Η πιστοποίηση διήρκεσε συνολικά 30 ημέρες που αντιστοιχούν σε 892 ημέρες, δηλαδή 2 χρόνια και 5 μήνες. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελλειπτικών καμπυλών. Αυτός ο πρώτος αριθμός είναι γιγαντιαίος, αφού έχει περισσότερα από 10.000 ψηφία. Είναι ο τρίτος γιγαντιαίος πρώτος αριθμός που ανακαλύφθηκε. Οι άλλοι δύο έχουν 14.703 ψηφία και 26.643 ψηφία. Συνολικά έχουμε πια 53 πρώτους αριθμούς Lehmer – Ramanujan.