Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

Ένας ελέφαντας ζυγίζει όσο ένα κουνούπι ; 

  1. Έστω πως x είναι το βάρος ενός ελέφαντα και y είναι το βάρος ενός κουνουπιού.
  2. Έστω πως 2b είναι το συνολικό τους βάρος. Δηλαδή x + y = 2b
  3. Την πιο πάνω εξίσωση μπορούμε να την γράψουμε με δύο τρόπους:                                         Α) x = –y + 2b      Β) x – 2b = –y
  4. Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις εξισώσεις Α και Β και παίρνουμε:                                      x (x – 2b) = –y (–y+2b) <=> x2 – 2xb = y2 – 2yb
  5. Προσθέτουμε σε κάθε μέλος της πιο πάν εξίσωσης το b2 και έχουμε:                             x2 – 2xb + b2 = y2 – 2yb + b2
  6. Παραγοντοποιούμε και τα δύο μέλη με χρήση της γνωστής ταυτότητας:                                                             (x – b) 2 = (y – b) 2
  7. Παίρνουμε την τετραγωνική ρίζα και των δύο μελών: x – b = y – b
  8. Προσθέτουμε το b και στα δύο μέλη: x = y
και καταλήγουμε πως ένας ελέφαντας ζυγίζει όσο ένα κουνούπι!
Που βρίσκεται το λάθος ;

 ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου