Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Οι ενδείξεις για να καταλάβετε ότι το παιδί σας είναι χαρισματικό στα μαθηματικά

Oι µαθητές που είναι προικισµένοι στα µαθηµατικά παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Συγκεκριµένες δραστηριότητες στην τάξη µπορούν συχνά να αποκαλύψουν αυτά τα γνωρίσµατα. Χρησιµοποιήστε την παρακάτω κλίµακα που θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν ένα παιδί είναι χαρισµατικό στα µαθηµατικά. Εάν επιτυγχάνει σε περισσότερα από τα µισά χαρακτηριστικά τότε απαιτείται µια βαθύτερη αξιολόγηση του µαθητή στα µαθηµατικά. Ο µαθητής:

Μαθαίνει και καταλαβαίνει µαθηµατικές ιδέες πολύ γρήγορα.
• Επιδεικνύει πολλαπλές στρατηγικές στην επίλυση προβληµάτων.
• Βοηθά τους άλλους µαθητές στην επίλυση προβληµάτων.
• Παραµένει συγκεντρωµένος και δείχνει µεγάλη εµµονή στην επίλυση προβληµάτων.
• Αλλάζει εύκολα προσεγγίσεις επίλυσης προβληµάτων και αποφεύγει όσες δεν είναι αποτελεσµατικές.
• Ενεργεί εύκολα µε σύµβολα και έχει καλή αντίληψη του χώρου.
Αναγνωρίζει εύκολα οµοιότητες, διαφορές και πρότυπα.
• Κοιτά τα προβλήµατα περισσότερο αναλυτικά παρά συνολικά.
• ∆ουλεύει συστηµατικά και µε ακρίβεια.
• Επιδεικνύει µαθηµατικές ικανότητες σε άλλους τοµείς.
• Προτιµά να παρουσιάζει στοιχεία µέσω διαγραµµάτων, πινάκων, και γραφηµάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου