Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Το πείραμα του Ερατοσθένη στο ΓΕΛ Πλατέος - Κορυφής

 
Το διάσημο πείραμα του Ερατοσθένη με το οποίο υπολογίστηκε πριν από 2.300 χρόνια η περιφέρεια της Γης πραγματοποίησαν  οι μαθητές του ΓΕΛ Πλατέος – Κορυφής Ημαθίας την εαρινή ισημερία την Τρίτη 20 Μαρτίου επειδή την ημέρα αυτή ο ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης .
Χρησιμοποιώντας  μέσα όπως - ράβδους και χάρακες - οι μαθητές μέτρησαν την περιφέρεια της Γης προσαρμόζοντας φυσικά ορισμένες παραμέτρους στα σύγχρονα μέσα (την απόσταση της θέσης του σχολείου από τον ισημερινό).


 Τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Ερατοσθένης, ενώ ήταν διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, είχε την πληροφορία ότι κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου ο ήλιος έριχνε κατακόρυφα τις ακτίνες του στο Ασουάν. Γνωρίζοντας ότι αυτό δεν συνέβαινε την ίδια μέρα στην Αλεξάνδρεια επιβεβαίωσε την πεποίθησή του για την καμπυλότητα της Γης και ακολουθώντας απλές σκέψεις και υπολογισμούς, δηλαδή μετρώντας το ύψος μιας ράβδου και το μήκος της σκιάς της στην Αλεξάνδρεια, υπολογίζοντας την γωνία που σχημάτιζαν οι ακτίνες του ήλιου με τη ράβδο, μετρώντας την απόσταση της Αλεξάνδρειας από το Ασουάν - μισθώνοντας βηματιστές ή χρησιμοποιώντας καμήλες - και εν συνεχεία κάνοντας απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς, μέτρησε την περιφέρεια της Γης με απόκλιση 1%.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου