Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στην Καβάλα στις 14-11-2015

 
Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»
 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Αλλαγές στη διδασκαλία των μαθηματικών: σύγχρονες αναγνώσεις
Μαριάννα Τζεκάκη, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ανάπτυξη του μαθηματικού νοήματος στην τάξη
των μαθηματικών:
η περίπτωση της έννοιας της συνάρτησης
Μαρία Καλδρυμίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο εκπαιδευτικός και η διδασκαλία των μαθηματικών: σε αναζήτηση της
  επαγγελματικής εξειδίκευσης
Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015, ώρα 6 μ.μ.
 
Αίθουσα ‘Βασίλης Βασιλικός’
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, Πλατεία Καπνεργάτη
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου