Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Υλοποίηση επιμορφωτικoύ προγράμματος στα Μαθηματικά


                                                                                                         
Το 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, θα υλοποιήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 59 και Παπαηλιάκη-Τούμπα).
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα 35 ωρών και οι 30 επιλεγέντες θα το παρακολουθήσουν εξ ολοκλήρου.
Το πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαρτίζεται από 11 διαφορετικά προγράμματα διάρκειας 5 ωρών έως 20 ωρών το καθένα, όπως παρουσιάζονται στο πρόγραμμα που ακολουθεί. Για κάθε ένα από τα προγράμματα αυτά θα επιλεγούν 30 εκπαιδευτικοί, δηλαδή θα επιλεγούν συνολικά 330 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Όσοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έως την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, με ηλεκτρονικό τρόπο (και μόνο) την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (apekthes@otenet.gr)
Ο κάθε εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να δηλώσει στην επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής μέχρι και δύο (2) προτιμήσεις.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό των επιμορφoύμενων κατά τμήμα, που θα είναι για κάθε πρόγραμμα 30 άτομα, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του 1ου Π.Ε.Κ. (1pek.thess.sch.gr) την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00.2. Τίτλος προγράμματος: Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής Μαθηματικών. Το μαθηματικό πρόβλημα, η ψυχή των Σχολικών Μαθηματικών
 
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 (5 ώρες)
·         Τι είναι  «μαθηματικό πρόβλημα», θεωρητικές έννοιες και ορολογία (2 ώρες).
·         Ταξινόμηση των μαθηματικών προβλημάτων (2 ώρες).
·         Έρευνες για τις διαδικασίες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων (1ώρα).
Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 (5 ώρες)
·         Έρευνες για τις διαδικασίες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και περιγραφή της σχετικής βιβλιογραφίας (3 ώρες).
·         Δύο μεγάλοι δάσκαλοι-ερευνητές της επίλυσης προβλημάτων ο George Polya, οι μεταφράσεις των έργων στα Ελληνικά και ο Alan Schoenfeld
(2 ώρες).
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 (5 ώρες)
·         Για την έννοια «ανοικτό πρόβλημα» (1 ώρα).
·         Κατασκευή-δημιουργία μαθηματικών προβλημάτων (problem posing) και προβλήματα μαθηματικών διαγωνισμών (2 ώρες).
·         Χαρακτηριστικά του «καλού» μαθηματικού προβλήματος (2 ώρες).
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 (5 ώρες)
·         Εργαστήριο επίλυσης και κατασκευής μαθηματικών προβλημάτων (5 ώρες).
Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά
Μέγιστος αριθμός επιμορφωνόμενων: 30
Επιμορφωτής: Δρ. Ανδρέας Πούλος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 20 ώρες
Ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου:  ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03/2015,  ΤΡΙΤΗ 24/03/2015, ΠΕΜΠΤΗ 26/03/2015,  ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2015
Ώρες: 15.30 – 19.40 


Δείγμα  αίτησης:

ΠΡΟΣ
Το 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλώ να με δεχθείτε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί 16-30 Μαρτίου 2015, στον χώρο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1Η ΕΠΙΛΟΓΗ (ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:2Η ΕΠΙΛΟΓΗ  (ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  σταθερό:                                     κινητό:
(όχι τηλέφωνα σχολείου)
E-MAIL:
                                       

Θεσσαλονίκη,     /02/2015


(Υπογραφή)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου