Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Φίλιοι αριθμοί
Κατά τον Ιάμβλιχο  δύο αριθμοί λέγονται φίλιοι όταν το άθροισμα όλων των πηλίκων του πρώτου ισούται με τον δεύτερον αριθμό και το άθροισμα όλων των πηλίκων του δεύτερου ισούται με τον πρώτον αριθμό. Οι δύο αριθμοί π.χ. 220 και 284 είναι φίλιοι αριθμοί, διότι:

220 : 220 =   1                                                284 : 284 =   1
220 : 110 =   2                                                284 : 142 =   2
220 :  55 =   4                                                 284 :  71 =    4
220 :  44 =   5                                                 284 :   4  =   71
220 :  22 =  10                                                284 :   1  = 142
220 :  20 =  11                                                       ------
220 :  11 =  20                                               Άθροισμα 220
220 :  10 =  22                                                            
220 :   5 =  44
220 :   4 =  55
220 :   2 = 110
         ------
   Άθροισμα 284

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου