Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΙΝΔΙΚΗ ΓΡΑΦΗ !!!

Στην Ινδία υπάρχουν πάρα πολλές γλωσσες και ως εξ αυτού και γραφές, όπως η  γραφή URDU στην ανατολική Ινδία, η  BENGALI στα ανατολικά της Ινδίας, η HINDI στο Κέντρο της Ινδίας, η γραφή GUJARAT στα δυτικά της Ινδίας, η γραφή PUNJABIS στα βόρεια, η γραφή MARATHI στα νότια, η DEVANAGARATI στα βορειοδυτικά κ.α.
Οι γραφές της Ινδίας είναι όλες φωνητικές και από αυτές άλλες είναι παραλλαγές της αραβικής γραφής, όπως η URD και άλλες παραλλαγές της αρχαίας Brahmi, όπως η Hindi, η Devanagarati  κ.α.
Στις γραφές, που είναι παραλλαγή της αραβικής:
α) Οι λέξεις γράφονται σε στήλες από δεξιά προς αριστερά, δηλαδή αντίθετα από την ελληνική.
β) Οι λέξεις γράφονται με τόσα γράμματα όσα μόνο τα σύμφωνα και τα μακρά φωνήεντα. 
γ) Τα σύμφωνα κολλούνε μεταξύ τους
δ) Υπάρχουν ειδικά σημάδια με τα οποία σημειώνονται τα άλλα φωνήεντα

Στις γραφές, που είναι παραλλαγή της αρχαίας ινδικής γραφής Brahmin:
α) Οι λέξεις γράφονται σε στήλες από αριστερά προς δεξιά, δηλαδή ίδια με την ελληνική.
β)  Οι λέξεις γράφονται με τόσα γράμματα όσα τα σύμφωνα και τα μακρά και βραχέα φωνήεντα.
γ) Τα γράμματα των φωνηέντων κολλούν με αυτά των συμφώνων και κατόπιν όλα μαζί τα γράμματα της κάθε λέξης. Δηλαδή εδώ δεν κολλούν μόνο τα σύμφωνα, αλλά και τα φωνήεντα.
δ) Σε κάποιες γραφές υπάρχουν και σημεία για ειδικές προφορές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου