Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΙΝΔΩΝ !!

Μπορούμε να πούμε πως η αστρονομία της Ινδίας βρισκόταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο.

Κατά την εποχή του Σιντάνα το 200 μ.Χ. και μέτα η αστρονομία στην Ινδία αρχίζει να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Σπουδαίοι μαθηματικοί που ταυτοχρώνος ασχολούνταν και με την αστρονομία ήταν ο Αριαμπάτα και ο Βραχαμιχίρα.
Ο Βραχαμιχίρα δίδασκε ότι η Γη είναι σφαιρική. Σε ένα από τα έργα του περιείχε υπολογισμούς, απαραίτητους για την εύρεση της θέσης ενός πλανήτη.
Πολύ σημαντική ήταν και η συνεισφορά και άλλων αστρονόμων όπως:

Βραχμαγκόυπτα: υπολόγισε την στιγμιαία κίνηση ενός πλανήτη, έδωσε σωστές εξισώσεις για την παράλλαξη, και κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των εκλείψεων.

Αριαμπάτα: αναφέρει ρητά ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα, γεγονός που θα προκαλέσει αυτό που φαίνεται να είναι μια προφανής κίνηση προς τα δυτικά από τα αστέρια. Αριαμπάτα ανέφερε επίσης ότι η αντανάκλαση του φωτός του ήλιου είναι η αιτία πίσω από τη λάμψη του φεγγαριού.

Μπασκάρα: επινοεί μεθόδους  για τον προσδιορισμό της παράλλαξης σε γεωγραφικό μήκος άμεσα, τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια, καθώς και για το τεταρτημόριο του ήλιου σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Λαλα: ασχολείται με πλανητικούς υπολογισμούς, το έργο του περιεχει τρία προβλήματα που αφορούν την ημερήσια κίνηση της Γης, εκλείψεις,  την ανατολή και τη δύση των πλανητών, των διάφορων φυμάτων της Σελήνης,  των πλανητών και αστρικούς συνδέσμους.

Μπασκάρα 2: υπέβαλε έκθεση σχετικά με τις παρατηρήσεις του για τις πλανητικές θέσεις, τους συνδέσμους, τις εκλείψεις, την  κοσμογραφία και την  γεωγραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου